เวนดี้

สมองซีกซ้ายเป็นนักวิเคราะห์อุตสาหกรรมที่ชื่นชอบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนสมองซีกขวาเป็นบล็อกเกอร์ด้านการท่องเที่ยวที่ชื่นชอบภาพยนตร์เขาชอบศึกษาการเดินทางโรงแรมและแอปฟรีการวางแผนการเดินทางเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างมืออาชีพ

กลับไปด้านบน