ทาคาโอะ

เกาสง - เกาสง

เป็ดเหลืองหวนคืนสู่อ่าวรักอย่างงดงาม ตัวเลือกแรกสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศในช่วงวันหยุดฤดูหนาว การเดินทาง ที่พัก และบันทึกการเดินทาง

กลับไปด้านบน